10 cm HAUBICA POLOWA z 1910 r. Z PRZEDRZUTEM LUFY SKODA

POWRÓT