"CELEBRACJA OGNIA ARTYLERYJSKIEGO" ¦WIĘTO REGIMENTU

 

Jak co roku w dniu ¶więta regimentu - 6.XII. odbędzie się strzelanie z replik dział należ±cych do FsAR 2. Szczegóły programowe zostan± podane w terminie póĽniejszym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT