"¦LADAMI I WOJNY ¦WIATOWEJ - GALICYJSKIE CMENTARZE 2"

 

COROCZNY RAJD REGIMENTU ¦LADAMI I WOJNY ¦WIATOWEJ PO WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, PODCZAS KTÓREGO CZŁONKOWIE REGIMENTU ODWIEDZAJˇ WYBRANE CMENTARZE WOJENNE Z LAT 1914-1918. TEGOROCZNY RAJD DODATKOWO UROZMAICIŁA REKONSTRUKCJA BITWY POD GORLICAMI ORAZ ZWIEDZANIE PAŁACU W SIARACH I ZAMKU MELSZTYN.

 

 

 

PODGÓRKI 198:

 

 

 

 

RZUCHOWA 195:

 

 

 

 

 

ŁOWCZÓWEK 172:

 

 

 

 

 

ŁOWCZÓWEK 171:

 

 

 

 

 

 

 

ŁOWCZÓW 169:

 

 

 

TUCHÓW 169:

 

 

 

 

DˇBRÓWKA TUCHOWSKA 157:

 

 

 

CHOJNIK 150:

 

 

 

 

 

 

BRZOZOWA 184:

 

 

 

 

 

 

 

FA¦CISZOWA 292:

 

 

 

 

 

 

 

SĘKOWA - REKONSTRUKCJA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŁAC W SIARACH:

 

 

 

 

 

 

 

MELSZTYN:

 

 

 

 

 

 

POWRÓT