KARABINOWY MIOTACZ GRANATÓW TYPU LAKOS Wz. 1916 

 

PODCZAS WOJNY ŚWITOWEJ W LATACH 1914 - 1918 BARDZO CZĘSTO UŻYWANO W WOJNIE OKOPOWEJ IMPROWIZOWANYCH KONSTRUKCJI SŁUŻĄCYCH DO MIOTANIA GRANATÓW. JEDNĄ Z TAKICH KONSTRUKCJI BYŁ KARABINOWY MIOTACZ GRANATÓW TYPU LAKOS, KTÓRY W WIĘKSZEJ LICZBIE WYKONYWAŁY PRZYFRONTOWE WARSZTATY MECHANICZNE. JEDEN Z ZACHOWANYCH EGZEMPLARZ ZNAJDUJE SIĘ W WIEDNIU W HERESGESCHICHTLICHESMUSEUM.

 

 

REPLIKA WYKONANA PRZEZ REGIMENT - JESZCZE BEZ ZAMKA I ZASOBNIKA NA NABOJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT