"OBRONA LWOWA 1918"

KRAKÓW 29-30 PA¬DZIERNIKA 2011

 

 

 

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU:

 

 

SOBOTA 29 PA¬DZIERNIKA

 

- 8.00 ¦NIADANIE

- 9.00 MSZA POLOWA PRZY RELIKWIACH BŁ. KAROLA

- 10.00 PRZYGOTOWANIE MIEJSCA INSCENIZACJI

- 14.00 OBIAD

- 15.00 GOTOWO¦Ć

- 15.30 INSCENIZACJA "OBRONA LWOWA 1918"

- 16.30 ZAKOŃCZENIE INSCENIZACJI

- 17.00 PROGRAM ZAMKNIĘTY ZA ZAPROSZENIAMI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAUT OFICERSKI

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

 

 

POWRÓT