31.X.1918 - WYZWOLENIE KRAKOWA SPOD WŁADZY ZABORCÓW

 

Obchody wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborców zostały przeniesione z dnia 31 na 28 paĽdziernika!

 

HONOROWY PATRONAT NAD UROCZYSTOŚCIĄ OBJĄŁ PAN JAN SECHTER AMBASADOR REPUBLIKI CZESKIEJ

 

 

 

 

pi±tek 28 paĽdziernika:

 

8,40 - ustawienie zgromadzonych go¶ci i młodzieży na płycie Placu Niepodległo¶ci przy akompaniamencie pie¶ni legionowych w wykonaniu zespołu dętego ze Szkoły Muzycznej nr 1 w Krakowie pod dyrekcj± Pawła Gajewskiego,

 

9,00 - złożenie meldunku rozpoczynaj±cego uroczysto¶ć, meldunek składa Komendant Jaskółowski, inspekcja pododdziałów

 

9,04 - opuszczenie flagi austriacko-węgierskiej  przy wojskowym sygnale tr±bki,

 

9,05 - wci±gnięcie na maszt flagi polskiej, odegranie i od¶piewanie Mazurka D±browskiego

 

9,07 - wci±gnięcie na maszt flagi czeskiej, odegranie czeskiego hymnu państwowego

 

9,08 - honorowa salwa armatnia (3 x wystrzał z repliki 8 cm armaty polowej Wz. 1905/08 w wykonaniu FsAR 2),

 

9,10 - krótki rys historyczny (Przemysław Jaskółowski) oraz przemówienia zaproszonych go¶ci (przewodnicz±cy rady Dzielnicy XIII, przedstawiciel Republiki Czeskiej)

 

9,30 - złożenie wieńców pod obeliskiem upamiętniaj±cym przejęcie koszar artylerii austriacko-węgierskiej i rozpoczęcie wyzwalania Krakowa spod władzy zaborczej,

 

9,35 - salwa karabinowa w wykonaniu oddziałów czeskich 8 Regimentu Piechoty z Brna i 10 Regimentu Landwehry z Młodej Bolesławi

 

9,36 - ogłoszenie wyników konkursu historycznego "Bój o czapkę kpt. Antoniego Stawarza" i wręczenie nagród przez organizatorów konkursu

,

9.52 - program artystyczny w wykonaniu chóru IV LO przy akompaniamencie

zespołu muzycznego ze Szkoły Muzycznej w Podgórzu

 

10,10 - podziękowania i zakończenie uroczysto¶ci.  

 

10,30 - wręczenie nagród indywidualnych konkursu historycznego "Bój o czapkę kpt. Antoniego Stawarza" - sala Maryewskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody indywidualne w konkursie

 

 

Nasi Partnerzy i sponsorzy:

 

 

      

                

 

 

 

Patronat medialny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT