WYRÓŻNIENIA

 

 

WYRÓŻNIENIE DOWÓDCY  6 BATALIONU DOWODZENIA - PPŁK. MACIEJA MAZURKIEWICZA PAMIĄTKOWĄ DESKĄ REGIMENTU

 

 

 

 

NADANIE I WRĘCZENI MEDALI "LARGUM DONUM"

 

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

 

 

NADANIE I WRĘCZENI JUBILEUSZOWYCH MEDALI XV-LECIA ODNOWIENIA REGIMENTU

 

HERESGESCHICHTLICHESMUSEUM WIEN - Dr. M. C. ORTNER

 

 

 

 

RAD 2 WIEN - PETER PRITZ OBST. i. TR.

 

 

 

 

 

 

POWRÓT