"BÓJ O CZAPKĘ 

KPT. ANTONIEGO STAWARZA" 

 

 

 

 

Konkurs wiedzy historycznej o wyzwoleniu Krakowa spod władzy zaborczej w 1918 r. przeznaczony dla młodzieży krakowskich liceów organizowany przez:

 

Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział
C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2
barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków
oraz
Dom Kultury Podgórze

 

 

 

Ważne informacje:

 

- test konkursowy odbędzie się w dniu 10 października 2010 r. w Domu Kultury Podgórze przy ul. Sokolskiej 13, sale nr 15 i 16 - Ip, o godzinie 10.00

 

- ogłoszenie wyników, wręczenie nagrody głównej oraz indywidualnych nastąpi w dniu 28 października o godz. 9.00 na pl. Niepodległości w trakcie uroczystości rocznicowych wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborców.

 

 

 

Cel konkursu:

 

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o wyzwoleniu Krakowa, które  dokonało się dnia 31.X.1918 roku za sprawą młodego porucznika - Antoniego Stawarza.

 

 

 

Informacja dla uczestników konkursu:

 

- w Konkursie mogą brać udział licea, które prowadzą działalność oświatową na terenie Gminy Kraków
- każde z liceów ma prawo wystawić w Konkursie jeden zespół składający się z dwóch uczniów
- w celu przygotowania się do Konkursu należy zapoznać się z podaną obowiązkową literaturą przedmiotu
- zgłaszanie zespołów z podaniem nazwy szkoły, nazwiska nauczyciela przygotowującego zespół oraz nazwisk uczniów startujących w Konkursie z datami ich urodzenia przyjmowane będą na adres e-mail: fsar2@o2.pl do dnia 23 września 2011 r. z dopiskiem w temacie: “Bój o czapkę kpt. A. Stawarza”
- Konkurs ma charakter testu wiedzy, który jest sprawdzany według uprzednio przygotowanego klucza
- oceny wyników testu dokonuje Jury powołane przez Organizatorów Konkursu
- test wiedzy odbędzie się w dniu 10 października 2011 r. w miejscu wyznaczonym i ogłoszonym przez Organizatorów na stronie internetowej promującej konkurs: www.jaskolowski.art.pl/fsar2/2011/konkurs.html, dodatkowo uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia testu 
- zespoły walczą o nagrodę, którą stanowi replika czapki kpt. Antoniego Stawarza
- ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31 października 2011 r. o godzinie 9.30 na pl. Niepodległości, podczas corocznych uroczystości wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborców w 1918 r.
- nagroda główna Konkursu będzie wręczona Dyrekcji Szkoły zwycięskiego zespołu uczniowskiego w miejscu i czasie ogłoszenia wyników konkursu
- Organizatorzy przewidują nagrody indywidualne dla uczestników Konkursu, które zostaną wręczone w tym samym miejscu i czasie, co nagroda główna, ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki ufundowane przez partnerów konkursu.

 

 

 

Literatura konkursowa:

 

Antoni Stawarz: Gdy Kraków kruszył pęta, Kraków, 1939
Tomasz Schramm: Wygrać Polskę 1914 - 1918, Warszawa, 1989
Lucyna Bełtowska: Zanim zasadzono Dąb Wolności Uniwersytet Jagielloński
wobec pierwszej wojny światowej, Kraków, 2008
Janusz Nowak: Wieża wolności 1918, Kraków, 2008


 

RELACJA Z PRZEBIEGU KONKURSU:

 

I ETAP - TEST KONKURSOWY - 10 PAŹDZIERNIKA DOM KULTURY PODGÓRZE

 

DO KONKURSU PRZYSTĄPIŁO 6 SZKÓŁ ŚREDNICH, Z KTÓRYCH KAŻDA WYSTAWIŁA DWUOSOBOWY ZESPÓŁ, TEST KONKURSOWY O FORMIE KOMBINOWANEJ SKŁADAŁ SIĘ Z 22 PYTAŃ, NA KTÓRE UCZESTNICY MIELI 40 MINUT.

 

 

 

 

 

 

 

II ETAP - OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ - 28 PAŹDZIERNIKA PLAC NIEPODLEGŁOŚCI

 

WYNIKI KONKURSU W IMIENIU ORGANIZATORÓW OGŁOSIŁ PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA. ZWYCIĘSKĄ DRUŻYNĘ DO KONKURSU WYSTAWIŁO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W SKŁADZIE ELŻBIET BROŚ I ŁUKASZ SIEDLARZ POD KIEROWNICTWEM PANI JOANNY MURZYN

 

 

 

 

 

 

 

 

III ETAP - OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ - 28 PAŹDZIERNIKA SALA MARYEWSKIEGO

 

W KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ KOLEJNE LOKATY ZAJĘLI:

I LOKATA  -  IRENA GŁOGOWIEC - XII LO

II LOKATA  - ŁUKASZ SIEDLARZ - III LO

III LOKATA - ELŻBIETA BROŚ - III LO ORAZ

                    STANISŁAW KACZOROWSKI - IV LO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy i sponsorzy:

 

 

      

                

 

 

 

Patronat medialny:

 

 

 

 

 

 

POWRÓT