ODZNACZENIA I ODZNAKI - ODZNACZENIA AUSTRIACKIE

 

 

 

 

Srebrny Krzyż Zasługi dla Austriackiego Czarnego Krzyża.

Krzyż Zasługi Orderu Marszałka Radetzkyego.

Honorowy znak Tradycyjnej Baterii RAD 2

Krzyż Zasługi LIR 2 z Linz

Złoty Medal za Zasługi Orderu Marszałka Radetzkyego.

Srebrny Medal za Zasługi Orderu Marszałka Radetzkyego.

Brązowy Medal za Zasługi Orderu Marszałka Radetzkyego.

Pamiątkowy medal z okazji odbudowy pomnika upamiętniającego bitwę pod Lissą w 1866 roku

Srebrny Medal za Zasługi dla Strzelców Cesarskich z Insbrucka.

Brązowy Medal za Zasługi dla Strzelców Cesarskich z Insbrucka.

 

Medal Pamiątkowy Cesarza Franciszka Józefa I.

Medal Jubileuszowy 25-lecia Austriackiego Związku Alberta Schweizera

 

 

 

 

 

POWRÓT