ODZNACZENIA I ODZNAKI

 

 

ORDERY

 

Order Mieczy II Kl. 

 

 

 

 

ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI

 

Medale Za Zasługi - Signum Laudis; u góry: medale srebrne na wstążce wojskowej z koroną mieczową, na wstążce wojskowej i na wstążce cywilnej oraz u dołu medale brązowe: na wstążce wojskowej i na wstążce cywilnej - rewers.

 

Pamiątkowy Krzyż Karola: srebrny na wstążce wojskowej i brązowy  na wstążce wojskowej oraz cywilnej nadawane z zasługi dla tradycji artyleryjskich w dniu Św. Barbary - patronki artylerzystów.

 

 

 

 

 

MEDALE PAMIĄTKOWE

 

Krzyże pamiątkowe I Europejskich Spotkań Historycznych Oddziałów Wojskowych - Kraków 1997: srebrny (1 nadanie) i brązowy (78 nadań).

Jubileuszowy Krzyż Pułkowy z belką (11 nadań) 

 

Srebrne Medale Jubileuszowe 90. Rocznicy Wyzwolenia Krakowa spod zaborów dnia 31 października 1918 r. na wstążce biało-niebieskiej z koroną srebrną (5 nadań) i brązową (2 nadania).

 

Awers i rewers Srebrnego Medalu Jubileuszowego 90. Rocznicy Wyzwolenia Krakowa spod zaborów dnia 31 października 1918 r. na wstążce biało-niebieskiej (2 nadania).

 

Awers Srebrnego Medalu Jubileuszowego 90. Rocznicy Wyzwolenia Krakowa spod zaborów dnia 31 października 1918 r. na wstążce biało-czerwonej dla obcokrajowców z koroną  brązową (3 nadania) oraz rewers medalu srebrnego bez korony (1 nadanie).

 

Brązowe Medale Jubileuszowe 90. Rocznicy Wyzwolenia Krakowa spod zaborów dnia 31 października 1918 r. na wstążce biało-niebieskiej z koroną srebrną (1 nadanie) i brązową (4 nadania).

 

Brązowe Medale Jubileuszowe 90. Rocznicy Wyzwolenia Krakowa spod zaborów dnia 31 października 1918 r. na wstążce biało-niebieskiej (39 nadań) i biało-czerwonej dla obcokrajowców (35 nadań).

Srebrny Pamiątkowy Medal Twierdzy Przemyśl  (2 nadania)

Brązowy Pamiątkowy Medal Twierdzy Przemyśl  (53 nadania)

Srebrny Medal Mobilizacyjny FsAR 2 - 3 nadania.

Brązowy Medal Mobilizacyjny FsAR 2 - 5 nadań.

Pamiątkowy Medal Bitwy pod Skoczowem - 45 nadań.

Medale Jubileuszowe 95. Roznicy Obrony Twierdzy Kraków: u góry z koroną, u dołu bez korony.

 

Medale Pamiątkowe Obrony Lwowa 1918 -2010: srebrny  na wstążce czerwono-niebieskiej -awers i brązowy na wstążce biało czerwonej - rewers.

 

 

 

 

NAGRODY SPECJALNE

 

Medal za Zasługi dla Tradycji Artyleryjskich - 3 nadania.

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT