STOWARZYSZENIE

TRADYCYJNY ODDZIAŁ C. i K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No. 2 BARONA EDWARDA VON BESCHI - TWIERDZA KRAKÓW

KRS 0000330263

 

 

 

STATUT

 

HISTORIA

 

TRADYCJE

 

SZTANDAR

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE ZOSTAŁO OBJĘTE W 2014 ROKU PATRONATEM 

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO KRAKÓW

   

 

 

 

STOWARZYSZENIE PODPISAŁO 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z J.W. NR 4009 

 6. BATALIONEM DOWODZENIA 

im. gen. broni JÓZEFA KUROPIESKI

 

 

 

 

 

 

POWRÓT