SZTANDAR

 

    Sztandar jest odzwierciedleniem tradycji kultywowanych przez Stowarzyszenie oraz ukazuje wszystkie istotne dla jego członków wydarzenia. Kolorystyka sztandaru nawiązuje bezpośrednio do polskich tradycji artyleryjskich sięgających czasów insurekcji kościuszkowskiej silnie związanej z Rynkiem Głównym w Krakowie za sprawą przysięgi złożonej przez Tadeusza Kościuszkę w dniu 24 marca 1793 roku. Kolory te to: ciemno zielony, czarny i czerwony, które są związane z artylerią polską do dnia dzisiejszego. Brzegi sztandaru obszyto żółto - czarnymi frędzlami przypominającymi o tradycjach artylerii fortecznej z końca XIX i początku XX w.

 

        Na stronie lewej w centrum znajduje się zarys pentagonalnej twierdzy, w którym umieszczono skrótową nazwę

2 REG. (IMENT) ART. (YLERII) FORT. (ECZNEJ) z datą 1996-2001 przypominającą o utworzeniu Stowarzyszenia i wręczenia sztandaru. W rogach znajdują się daty:

1.I.1891 - utworzenie Festungsartillerieregimnt Nr. 2

6.XII.1907 - zmiana właściciela regimentu z A v. Sponner na E. v. Beschi 6.XII.1916 -  obrona twierdzy Kraków przed armią carską

31.X.1918 - wyzwolenie Krakowa spod władzy zaborczej

 

        Na stronie prawej jest centralnie umieszczony herb Podgórza niegdyś samodzielnego miasta włączonego do Krakowa w 1915 roku, gdzie niegdyś stacjonowała jednostka zanim wybudowano koszary Regimentu Artylerii Fortecznej nr 2  na początku XX w. w Krakowie. Zwieńczenie herbu stanowi korona królewska. Herb opleciono wieńcem z liści laurowych po lewej stronie i dębowych po prawej. W rogach znajdują się wybuchające granaty.

 

Sztandar jest wyszywany, a wykonany został w pracowni Lt. i. TR.  Marka Radwana według projektu Mjr. i. TR. Przemysława Jaskółowskiego, gwoździe pamiątkowe wykonał Vorm. i. TR. Robert Wardzała w zakładzie grawerskim Alojzego Borowicza.

 

Gwoździe pamiątkowe wbite do drzewca sztandaru:

mgr A. Jaskółowska

prof. M. Zgórniak

płk A. Marciniak

Komendant P. Jaskółowski

gen. bryg. Cz. Borowski

gen. bryg. A. Piotrowski

gen. bryg. B. Kwiatkowski

Przew. SMK St. Handzlik

prof. A Gołaś

płk Z. Bartosz

płk K Piotrowicz

płk J Wójcik

ppłk dypl. A. Wilk

mjr R. Kowalczyk

prof. A. Krawczuk

prof. J. Majchrowski

Oberst F. A. Nachazel

Oberst A. S. v. Reden

R. Wojda

A. Chwaja

Lt M. Radwan

R. Wardzała

J. Janczykowski

J. Borowicz

Lewa i prawa strona sztandaru.

Poczet sztandarowy Tradycyjnego Oddziału podczas wręczenia sztandaru dla Batalionu Dowodzenia 6 Brygady Desantowo Szturmowej (czerwiec 2002) - koszary przy ul. Ułanów; od lewej stoją: mjr Przemysław Jaskółowski, plt. Filip Windak i chor. Jerzy Jaskółowski

POWRÓT