KULTYWOWANE TRADYCJE

 

TRADYCJE ARTYLERII

AUSTRIACKO-WĘGIERSKIEJ

 

1. k.u.k. Festungsartillereregiment Nr 2 Freiher Albert von Sponner - 1.I.1891 - 1.I.1907

2. k.u.k. Festungsartillereregiment Nr 2 Freiher Edvard von Beschi - 1.I.1907 - 31.XII.1917

3. k.u.k. Schwereartillereregiment Nr 2 - 1.I.1918 - 31.X.1918

 

 

TRADYCJE ARTYLERII POLSKIEJ

 

4. Pułk Artylerii Ciężkiej nr 2 - 31.X.1918 - 13.XI.1918

5. Ciężki Pułk Artylerii nr 2 - 13.XI.1918 - 3.XII.1918

6. Pułk Artylerii Wałowej nr 1 - 3.XII.1918 - 6.VI.1919

7. Pułk Artylerii Ciężkiej nr 6 - 6.VI.1919 - 7.VI.1921

8. Pułk Artylerii Ciężkiej nr 5 - 7.VI.1921 - 20.IX.1939

 

 

SPADKOBIERCY TRADYCJI ARTYLERII

AUSTRIACKO-WĘGIERSKIEJ I POLSKIEJ

 

9. Tradycyjny Oddział C.K. Regimentu Artylerii Fortecznej Nr 2 - 21.IX.1996 - do dzisiaj

Poczet sztandarowy Tradycyjnego Oddziału podczas wręczenia sztandaru dla Batalionu Dowodzenia 6 Brygady Desantowo Szturmowej (czerwiec 2002) - koszary przy ul. Ułanów; od lewej stoją: mjr Przemysław Jaskółowski, plt. Filip Windak i chor. Jerzy Jaskółowski

POWRÓT