KOLEJ FORTECZNA

KOLEJ W FORCIE SANDBERG - TWIERDZA KOMAROM

 

        Bardzo interesującym rozwiązaniem technicznym było zastosowanie w bastionie dunajskim fortu Sandberg fortecznej kolejki wąskotorowej ciągnionej przez zwierzęta lub ludzi. Kolejka ta służyła do zaopatrywania dział kazamatowych, umieszczonych na trzech poziomach bastionu dunajskiego, w amunicję. Łączna ilość dział w bastionie wynosiła 48 sztuk i dla tak dużej liczby jednostek artyleryjskich zaopatrzenie w amunicję przy użyciu konwencjonalnych metod stanowiło poważny problem, stąd zastosowano kolejkę wąskotorową.

 

Nasyp kolejowy prowadzący do bastionu dunajskiego.

Rozjazd

Linie torów z rozjazdem przed bastionem dunajskim.

Brama wjazdowa do bastionu dunajskiego.

Brama wjazdowa widziana od środka bastionu dunajskiego.

Linia kolejki fortecznej wewnątrz bastionu dunajskiego na poziomie drugim.

Linia kolejki wewnątrz bastionu dunajskiego na poziomie drugim - po lewej stronie stanowiska dla armat kazamatowych z otworami strzelniczymi w kierunku fosy.

Linia kolejki wewnątrz bastionu dunajskiego na poziomie drugim - wózek transportowy oraz po lewej stronie widoczne stanowiska dla dział kazamatowych z otworami w kierunku Dunaju.

Linia kolejki wewnątrz bastionu dunajskiego na poziomie pierwsym - wózek transportowy oraz po lewej stronie widoczne stanowiska dla dział kazamatowych z otworami w kierunku Dunaju.

Linia kolejki wewnątrz bastionu dunajskiego na poziomie zero - wózek transportowy oraz po lewej stronie widoczne stanowiska dla dział kazamatowych z otworami w kierunku Dunaju.

POWRÓT