TWIERDZA PRZEMYŚL

 

              Twierdza Przemyśl składała się z dwóch pierścieni fortów i jako jedna z niewielu posiadała stację radiową. Twierdza była rozbudowywana w latach 1853 - 1856, kiedy to zakończono budowę I obwodu obronnego. Prace nad drugim pierścieniem fortyfikacji rozpoczęto w 1878 roku. W początkach XX w.  przebudowano większość przestarzałych fortów tworząc grupy forteczne i wzmacniając stare konstrukcje elementami żelbetonowymi. Ostatnie prace modernizacyjne podjęto w 1914 roku na krótko przed oblężeniem, prace te polegały na budowie umocnień polowych pomiędzy obiektami fortecznymi drugiego pierścienia oraz oczyszczeniu przedpola z zabudowań cywilnych.

 

BRAMA SANOCKA

 

FORT SLIS SOGLIO Nr I

 

FORT ŁĘTOWNIA Nr VIII

 

FORT ORZECHOWCE Nr X

 

FORT PRÓCHNICKA DROGA Nr Xa

 

FORT BOREK Nr XV

 

 

Mapa pierścieniowej twierdzy Przemyśl obleganej przez wojska rosyjskie na przełomie 1914 i 1915 roku, poddana Rosjanom przez FML Kusmanka dnia 22.III.1915 r. odbita przez sprzymierzone wojska austriacko-węgierskie i niemieckie 3.VI.1915 r.

POWRÓT