O PRZEMYSŁAWIE JASKÓŁOWSKIM

 

 

    Urodzony w Krakowie w 1976 roku, absolwent II L.O. im. Jana III Sobieskiego. Podczas nauki w liceum czynnie uczestniczył w "Festiwalach Małych Form Teatralnych" prezentując sztuki i liryki własnego autorstwa, zdobywał przy tym nagrody i wyróżnienia kolejno w latach 1995 i 1996. Udzielał się również jako redaktor gazetki szkolnej "Fama" Zwieńczeniem lat spędzonych w murach szkoły średniej było uzyskanie tytułu jednego z "8 WSPANIAŁYCH" przyznanego w ogólnopolskim konkursie samorządowym.

 

 

    Przemysław Jaskółowski ukończył studia na wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmował się nowoczesnymi materiałami w zastosowaniach na pancerze. Wynikiem czteroletnich studiów była obrona pracy magisterskiej "Pancerze kompozytowe cera-miczno - metaliczne", która powstała dzięki życzliwości i pomocy Dziekana WIMiC prof. dr hab. Jerzego Lisa - opiekuna pracy. W latach 1997 - 1998 pełnił funkcję vice - prezesa Stowarzyszenia Katolickiej Mło-dzieży Akadenickiej, organizacji studenckiej wywodzącej swoje korzenie z okresu II RP.

 

 

    Pasjonat i miłośnik historii wojskowości, od 2004 roku publikuje na temat artylerii austriackiej. Od 1996 roku pełni funkcje Prezesa stowarzyszenia "Tradycyjny Oddział C.K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków". Organizator i pomysłodawca I, II i III Europejskich Spotkań Historycznych Oddziałów Wojskowych oraz wystaw: "Kraków Miasto Garnizonowe 1848 - 1939" i "Nasza Artyleria". W roku 1999 zaprojektował i razem z członkami Stowarzyszenia wykonał pomnik na Cmentarzu Wojennym Nr 384 w Łagiewnikach, za co został odznaczony "Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla Austriackiego Czarnego Krzyża". Inicjator wręczenia sztandaru dla Stowarzyszenia, które odbyło się 7 stycznia 2001 roku na Rynku Głównym w Krakowie w 110 rocznicę utworzenia Regimentu Artylerii Fortecznej Nr 2. Sztandar po poświęceniu w Katedrze na Wawelu został wręczony przez płk Andrzeja Marciniaka.

    Od 1997 do 2002 roku pełnił funkcję Oficera Kontaktowego na Polskę Europejskiej Unii Historycznych Oddziałów Wojskowych oraz współpracował z Kancelarią Wojskową prowadzoną przez znanego austriackiego publicystę barona Alexandra Sixtusa von Reden. W ramach Europejskiej Unii Historycznych Oddziałów Wojskowych był kolejno mianowany na poszczególne stopnie oficerskie:

 

21. IX. 1996 - Oberleutenant i.TR.

27. IX. 1997 - Hauptman i.TR.

9. IX. 2001 - Major i.TR.

 

 

 

    Został uhonorowany licznymi odznaczeniami związkowymi i wojskowymi, a w tym srebrnym medalem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie i brązowym Woskowej Komendy Uzupełnień Kraków-Podgórze. Jako jedna z niewielu osób pozostających poza czynną służbą rozkazem Dowódcy 6-ej Brygady Desantowo-Szturmowej został wyróżniony Pamiątkową Odznaką Brygady nr 551 przyznawaną oficerom czynnej służby. W roku 2001 został mianowany ambasadorem hiszpańskiego orderu "Del Mar Oceano" wywodzącego swoje tradycje z XVI w.

 

 

 

 

 

POWRÓT