WYSTAWY

Przemysław Jaskółowski jest autorem wystaw tematycznych poświęconych historii wojskowości. Jako kurator i główny organizator przy pomocy różnych instytucji oraz osób prywatnych przygotował na przestrzeni ostatnich kilku lat poniżej opisane ekspozycje.

 

 

"KRAKÓW MIASTO GARNIZONOWE 1848 - 1939" -  MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA

29 sierpnia - 28 wrzenia 1997 roku

Wystawa ta zbiegła się celowo w czasie z I Europejskimi Spotkaniami Historycznych Oddziałów Wojskowych, które odbyły się w Krakowie we wrześniu 1997 roku. Celem wystawy było zaprezentowanie różnorodności tradycji garnizonu krakowskiego, który w latach 1848 - 1939 tworzony był przez żołnierzy różnych narodowości w armiach austriacko-węgierskiej i polskiej. Na wystawę złożyło się ponad 1000 eksponatów pochodzących ze zbiorów krakowskich kolekcjonerów, a miejsce na ekspozycję udostępniło Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w "Kamienicy Hipolitów". Ekspozycja składała się z ponad kilkuset eksponatów a w tym: kolekcji mundurów austriackich i polskich, zbiorów falerystycznych, kolekcji woskowych nakryć głowy, broni białej i palnej, dokumentów, porcelany pamiątkowej, przedmiotów użytku codziennego, pamiątek związanych z pogrzebem Marszałka Józefa Piłsudskiego, plakatów i publikacji książkowych. Zbiory udostępnili:

- Przemysław Jaskółowski

- Tomasz Otrębski

- Robert Wardzała

- Paweł Macikiewicz

- Zdzisław Ruszel

 

FOLDER Z WYSTAWY

Artykuł opisujący wystawę publikowany w Gościu Niedzielnym - sierpień 1996.

"NASZA ARTYLERIA 1914 - 1918"  -  DOM KULTURY PODGÓRZE w KRAKOWIE "GALERIA ROZMAITOŚCI"

12 listopada - 20 grudnia 2003

Wystawa ta została przygotowana w celu przybliżenia tradycji artyleryjskich związanych z polskimi żołnierzami służącymi w armii austriacko-węgierskiej. Ekspozycja mieściła się w jednej sali i złożona była w głównej mierze z fotografii przedstawiającej codzienne życie artylerzystów w c. i k. armii oraz Legionach Polskich, poza zdjęciami nie zabrakło pamiątek takich jak: przedmioty użytku codziennego, elementy umundurowania i uzbrojenia, amunicja artyleryjska, pamiątkową porcelana z lat 191-18 oraz podręczników artyleryjskich. Zbiory udostępnili:

- Przemysław Jaskółowski

- Zdzisław Ruszel

 

FOLDER Z WYSTAWY

 

POWRÓT